Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH

Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội chính là là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Các nước theo chế độ chủ nghĩa xã hội đều phải có những bước tuần tự quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết dưới đây Mèo Phố sẽ giới thiệu cho các bạn biết tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống chính trị lớn trên thế giới. Cùng với chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa xã hội đã tạo thành một hệ thống chính trị lớn trên thế giới. Nước ta đã tham gia vào hệ thống chủ nghĩa xã hội từ những năm 1945 và ngày càng phát triển để hoàn thiện chế độ xã hội này. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam được thể hiện ở các yếu tố sau:

Bối cảnh lịch sử

Thế giới đang trong giai đoạn quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản là hình thái kinh tế – xã hội xuất hiện sớm nhất lúc bây giờ nhưng chế độ này bị coi là chế độ người bóc lột người, không có sự công bằng, bình đẳng giữa con người với nhau. Chính vì vậy, các nước trong thời kì này đều đang tiến hành quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội là mà con người tới là hình thái kinh tế – xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản. Hình thái kinh tế – xã hội này là xã hội vì sự nghiệp giải phóng của con người. Đưa xã hội phát triển, đảm bảo quyền bình đẳng, công bằng của nhân dân. Đây là tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa và cũng là tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Chúng ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội chính là tuân theo quy luật tự nhiên, theo lịch sử của dòng chảy thời đại.

Sự lựa chọn con đường độc lập của Đảng

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng và nhà nước ta đã xác định lựa chọn con đường độc lập tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua hình thái tư bản chủ nghĩa. Từ sau cuộc Cách Mạng tháng 8 thành công, đất nước ta đã tiến hành phát triển theo chế độ chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh bị đàn áp, áp bức, bất công cùng với sự phân chia giai cấp nô lệ và địa chủ. Đồng thời hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh người nông dân một cổ hai tròng, chịu áp bức của nhiều tầng lớp xã hội mà điển hình là giai cấp tư sản và quý tộc phong kiến.

Từ đây, nước ta đang tiến lên một con đường phát triển hoàn toàn mới. Khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là giai cấp công nhân, nông dân và tri thức được thành lập và phát triển ngày càng vững mạnh. Thành quả của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã góp phần ổn định cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Đồng thời, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nhà nước, tin tưởng vào những chính sách, quyết định của Đảng.

Việc đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội đã tạo cơ sở vững chắc và là hậu phương kiên cố cho miền Nam có thể yên tâm kháng chiến. Trong giai đoạn từ năm 1954 – 1975, cả nước ta đang cùng ra sức kháng chiến chống Mỹ, lúc này miền Nam chính là chiến trường trực tiếp còn miền Bắc là hậu phương cung cấp vũ khí, lương thực cho miền Nam. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời đại hiện nay độc lập phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới đem lại lợi ích và hạnh phúc thực sự cho nhân dân.

Như vậy, qua bài viết này các bạn đã biết tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hy vọng những thông tin này có ích cho các bạn…

Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.
0

Bài viết liên quan

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Like & Share ủng hộ Mèo Phố nhé.0

Throwback Thursday: Reagan Announces Run For President

Ronald Reagan announces his bid for president, Nov https://www.cubsapproveshop.com/jose-quintana-jersey . 13, 1979.YouTube Situations in politics have adjusted. Since it truly is the period for presidential campaign announcements, for proof of just the amount of they've altered, glance back again 35 years to Ronald Reagan's announcement that he was